Biegli sądowi wykonujący rzetelne analizy kryminalistyczne

Jeśli szukasz palcówki prowadzonej przez biegłych sądowych, wykonujących rzetelne analizy kryminalistyczne, zwróć uwagę na osiągnięcia Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks z Poznania.
Profesjonalnie działający Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks z Poznania, oferuje szeroki zakres rzetelnych badań, które przeprowadzają wysoko wykwalifikowani biegli sądowi. Laboratoria Instytutu pracują w oparciu o wewnętrzne, walidowane metody badawcze, w przypadku braku ustawowych wytycznych. Instytut podejmuje się z założenia zleceń trudnych i wymagających pełnego zaangażowania zatrudnionych biegłych, ich współpracowników oraz najnowszych technologii. Dostęp do owego najnowocześniejszego sprzętu, w połączeniu z wiedzą specjalistyczną biegłego dają gwarancję sukcesu analizy.